Symbol föreningen

SOHLhistorier -
pedagogiska berättelser som lyfter

En bok med 31 "solskensberättelser" som ger kraft och inspiration.
Berättelser skrivna av 17 erfarna pedagoger, väl förankrade i verkligheten.
Berättelser som visar att förändring är möjlig.

I SOHLhistorier finns exempel på hur engemang, kunskap och uppfinningsrika metoder i kombination med glädje, uthållighet och värme blir vändpunkten i många ungdomars och vuxnas liv och lärande.

Boken har tillkommit genom att berättarna under några intensiva seminariedagar inspirerat varandra att starta skrivandet och att redigera varandras texter. Att på kort tid skriva bok tillsammans är också möjligt.

Pris: 1-5 ex 120 kr styck (inkl moms), 6 ex och uppåt 95 kr styck
Du kan maila din beställning direkt till info@sohl.se eller fyll i beställningsblankett på hemsidan och posta till Björn Cobdal, Tånggatan 27, 820 60 Delsbo

Läs mer om SOHL - Svenska Organisationen för Holistiskt Lärande och om workshops, mm från konferensen 2008 "Mot bättre vetande" på www.sohl.nu

Dorothy Been, 08-08-23


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta