Symbol föreningen

Läs också om Inanna i
Maria Bergom Larsson: "Nedstigning".
Texter kring en myt.

ÅSAK, 1989 (ISBN 91-7830-044-4)

Citat från baksidestexten:
"Under en livskris för några år sedan fick jag av en händelse den femtusenåriga sumeriska myten om gudinnan Inanna i min hand.
Här skildras en kvinnas väg från den första trevande kvinnligheten över nyvaknande handlingslust och ungdomligt begär efter makt, den erotiska invigningen i bröllopet med herdekungen Dumuzi till nedstigningen i underjorden och mötet med den mörka systern Ereshkigal, härskarinna över dödsriket. En myt som visade stora likheter med den kristna, genom död till liv, men med ett kvinnligt subjekt. En mångtusenårig berättelse om en kvinnas sökande efter mening, giltig också idag.

Det blev en omvälvande läsning. Jag läste in myten i mitt eget liv. I bild efter bild fick jag min egen utveckling synliggjord. Men undan för undan vidgade sig myten och blev alltmer mångtydig och rik. Jag tyckte mig i den finna såväl kvinnopolitiska som existentiella och religiösa dimensioner. Den blev min vägvisare ner i underjorden, in i mitt eget mörker, men den gav mig också bilder av dagens globala kris, den materialistiska, patriarkala världsbildens sammanbrott i en ekologisk kollaps. I mytens spegel såg jag min egen samtids ansikte grina emot mig - som en varning.

Mötet med Inannamyten har övertygat mig om att myten, liksom drömmen, erbjuder oss en kunskapsväg tillgänglig för oss alla."

Maria Bergom Larsson

Boken innehåller texter kring myten, ett urval av Inannas hymner från Sumer samt Maria Bergom Larssons Dagbok från en nedstigning. 134 sidor.

/ Dorothy Been, 05-11-20


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta