Symbol föreningen

Ny bok 2006 av Majken Bahlenberg:
"Flickan i blå stolen"

Marja är en flicka född i otid. Världskriget rasar runt Sveriges gränser. Arbetslöshet och brist på pengar är samtalsämnen runt köksbordet. Fadern söker tröst på ölsjappen. Modern längtar till ett nytt liv. På flyttlass genom stadens gator drömmer hon om att det ska finnas i nästa bostad. Marja finner bara lugn och ro när hon sätter sig i den lilla blå stolen. Där kan hon lämna verkligheten, låtsas vara dansös. Baletten och tåspetsskorna för Marja till en helt ny miljö. Där känner hon sig hemma. På Stadsteaterns scen, bland skådespelarna, får hon förebilder för sin fortsatta väg.

Majken Bahlenberg har skrivit en varm och insiktsfull utvecklingsroman som berättar om barnets utsatthet, men också om hur viktigt det är att våga hålla fast vid sina drömmar.

"Flickan i blå stolen" är den första delen i en planerad trilogi.
Utkommer i april 2006. ISBN 91-85477-03-6.
Beställ via Industrilitteratur tel: 0150-13330 info@industrilitteratur.se
Mer information www.debutantforlaget.se. Vx 08-412 5300

Dorothy Been, 06-10-22


Läs även om
Lärande och Läkande i Saga och Bild

Majken Bahlenberg har författat böckerna
"Guldvingar och Gråskägg - lärande och läkande i saga och bild" (Sama,1996) och
"Guldormen - Sagor från nattskogen" (Sama, 1999).

Majken Bahlenberg har forskat i bildens och sagans betydelse för personlighetsutvecklingen och efterfrågats för sina erfarenheter bl a i arbetet med barn som haft inlärningssvårigheter och i sin
terapiverksamhet med barn.

Majken är utbildad lågstadielärare, talpedagog, specialpedagog och
bild- och symbolterapeut och har flitigt anlitats som föreläsare
och kursledare för lärare och barnomsorgspersonal.

Mer information: Sama förlag, Box 3123, 18303 Täby. Tel. 08-732 5950, www.sama.se

Dorothy Been, 04-05-20


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta