Symbol föreningen

Genom mytens öga

- Om världens växlingar ur ett mytologiskt perspektiv -

Boken utkom oktober 2005 och hade tidigare titeln
"Drottningen och Döden - 5000 års berättelser om kön och makt"
Se och läs mer: www.symbolon.se

Utdrag ur ett kapitel:
Nedstigningen - om Demeter, Kore och Hades
Om separationen från modern, mötet med mannen,
och återföreningen med det kvinnliga.

Hades, dödsrikets härskare, drog med sig den unga Kore ned i underjorden. Hon var dotter till fruktbarhetsgudinnan Demeter. En dramatisk och oväntad handling som rejält skakade om rådande levnadsvillkor. En man som rövar en kvinna, dessutom Moder Jords dotter, är ett direkt inslag i könskampen.

Men myten betonar även en annan, mer positiv aspekt: nödvändigheten av att ha kontakt med mörkret, med underjorden. Denna nedstigning är en klassisk ingrediens, finns i många myter och sagor: Inannas besök hos sin mörka syster ... Rödluvan som hamnade i vargens mörka mage ... Jona som blev slukad av en valfisk ... Odysseus och Dante som vandrade i helvetet bland de döda ... Ur psykologiskt perspektiv säger detta att om man vill bli en hel människa bör man även ha kontakt med de mörka sidorna av personligheten. Och om Kore representerar den nya kvinnligheten måste hon ta vägen om underjorden för att kunna separera från modern. Det är ett budskap till individer men även till hela samhällen. Så här gick det till i Grekland för tre tusen år sedan.

En gång för länge sedan hade tre mäktiga grekiska bröder .........

Modern gör själv en psykologisk nedstigning, ned i sorg och depression, men tar sig upp och återfinner sin kraft. Med detta gestaltar hon det psykologiska förlopp som är en parallell process till dotterns försvinnande, en nödvändighet för att Kore inte skall fastna därnere, försvinna bland skuggorna. Det handlar om empatins kraft, en motvikt till att bara agera utan hänsyn till konsekvenserna. När vi inser att vi inte är ensamma, att det finns någon som ser och förstår, har vi lättare att uthärda svårigheter, lättare att få kraft till återhämtning. Men det räcker inte med sorg och medkänsla, modern accepterar inte det som sker, utan börjar kämpa emot.

När Demeter till slut förstod vad som hänt blev hon arg, riktigt arg .........

Mycket går att läsa in i denna rika myt. Den handlar i högsta grad om den här bokens huvudteman manligt/kvinnligt och därmed även konsekvenserna för förhållandet människa/natur. Den visar att dessa energier hör samman och påverkar varandra. Den mänskliga själen var på väg att bli en manlig själ men här fick den kompletterande näring av en fruktbarhetsgudinna.

Åke Högberg skriver: "Här har jag glädjen att presentera en ny bok, den första på nio år. Den handlar om våra könsroller och hur de har utvecklats genom historien.

Min uppväxt med fyra systrar och ingen bror gjorde mig nyfiken på mansrollen. Jag läste, föreläste och skrev böcker om detta stora ämne samtidigt som jag deltog i och ledde mansgrupper. Ett mångårigt arbete med mansgrupper skapade nya frågor; Vad är egentligen kvinnligt och manligt? Hur uppstod det brutala patriarkat som i årtusenden dominerat utvecklingen? Vad fanns innan dess?

Jag sökte efter våra rötter, långt bakåt i historien. Berättandet har uppstått ur folkdjupen och är därför folkets historia. Det är lika gammalt som människan själv. I olika tidsåldrar har olika teman bearbetats, och att följa dessa teman är att följa den mänskliga själens utveckling. Denna bok är resultatet av detta arbete. Den sträcker sig från berättelser på femtusenåriga stentavlor fram till Sagan om Ringen."

Drottningen och Döden kommer att bestå av ca 275 sidor, den får 7 stora färgbilder, samt 17 bilder i svartvitt. Boken utkommer i oktober 2005. Även mina tidigare böcker som länge varit slutsålda finns nu i nytryck och kan beställas från Symbolon AB. Tel 0708 69 79 76 . E-post: ake.hogberg@symbolon.se Dorothy Been, 051115 + 120827


infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta