Symbol föreningen

Välkommen till
Symbolföreningen
- terapi och pedagogik
Information från föreningen

GOTT NYTT !! I decembermörkret 2011 är vi stolta att kunna presentera vår nya och betydligt modernare hemsida.

Välkommen att i fortsättningen besöka www.symbolforeningen.se istället. Där kan du läsa bloggar, lära känna Månadens medlem och
få tips om allt symboliskt som pågår runt om i landet.

Vårens stora satsning är
SYMBOLERNAS DAG 21 april 2O12.
Kolla här om något händer där du bor!
Läs även om Symbolernas Dag på Facebook!


Symbolföreningen - terapi och pedagogik är en öppen, ideell och opolitisk sammanslutning, som skall verka för utbildning, vidareutveckling och utbredning av symbolterapi och andra sätt att arbeta med symboler.

Föreningen bildades 1991 för dem som genomgått utbildning i symbolterapi eller symbolpedagogik anordnad av Åke Högberg, Symbolon AB. Filialer till Symbolon, som erbjuder samma utbildning har bildats på flera platser i landet.

Denna webbplats vill både vara en mötesplats för föreningens medlemmar och medverka till kontakt med andra som är intresserade av symboliska uttrycksmetoder.
Klicka här , , *l* när du vill läsa mer.
Utbildningar till symbolterapeut och symbolpedagog

SymbolonTerranova i Mönsterås. Start 28 oktober 2011.
Symbolterapeut- o symbolpedagogutbildning. Nästa kurs 5/10 2012.
Väddö folkhögskola. Symbolpedagogutbildning. Start 12 sept 2011.
Symbologik i Kristianstad. Symbolpedagogutbildning.
Jämshögs folkhögskola. Symbolpedagogutbildning, start 19 sept 2011.


Tips om kurser med symbolisk anknytning mm

Aktuellt symboliskt på nya året 2012
Prova-på Symbolarbete 2-3/12 i Stockholm med Ingrid Thorngren.
Helg för personlig utveckling o stresshantering.
Frigörande dans 18/1. Läs mer
Ljudmeditation med Marie Bergman i Katarina kyrka 3/12 2011.
När orden inte räcker till - för allt vi känner - då föds en ny sång ...
Tona in den starka gemenskapen, varje röst är unik. Läs mer
om Röst-workshop 5/12, Klangmassage, Glädjekör, "Toning - ett inre lyft".
Modiga kvinnliga ledare start 19/1 med Elena W Björkenäng. Engagemang 18/1, Skapa energi 9/2, Symbolcoachning på nätet.
Ta del av hennes virtuella mötesplats Symbols for Success med blogg,
månadens symbolövning, tips, delade erfarenheter m m.
När livet förändras CreaVita-kurser med Lilli Lev i Visby. 10-12/2 2012.
Kväll 16/1, 23/1, 30/1 och 6/2 2012. Även som distanskurs. Läs mer
Inspirationskurs Levande Verkstad - i ateljé och på nätet. 3 x2 dagar i Stockholm. Start 17-18/2.
Klicka här. Mindfulness Baserat Skapande med Annika Ryttare Svalfors
17-18/3 2012 i Stockholm

* * * * *

Symboldagar och årsmöte 10-11 sept 2011 i Kristianstad.
Lördag: Symboliska övningar tillsammans. Bl.a.
*l* Folksagan som kommunikationsform med Ann-Kristin Holm Wiebe.
*l* Photolangage® med Astrid Ståhlberg.
Söndag: Utflykt till konstparken Wanås med bl a Yoko Onos installationer.

Bildterapins dag 1 okt 2011. Tema Bro/Broar på flera platser i landet.
. . . Göteborg; Stockholm; Umeå; "Västra Svealand"; Örebro.
"Modet att möta det omedvetna" Symbolonkonferens 16-17 april 2011
i Göteborg
Intryck från MODET ATT SKAPA 27-28 mars 2010 i Göteborg
Symboliskt september-december 2011
Symboliskt maj - augusti 2011
Symboliskt våren 2011
Symboliskt vår och höst 2010
Arkivmaterial om kurser mm 2003 - 2009

* * * * *


Föreningsarrangemang

Medlemmar kan bli med i våra Facebook-grupper:
. . . "Symbolföreningen" och "Symbolföreningen region Göteborg"
Medlemsbrev januari 2012
Medlemsbrev december 2011
Medlemsbrev sept 2011
Styrelsen presenterar sig sept 2011
Verksamhetsberättelse 2011
Medlemsmail augusti 2011
Medlemsbrev maj/juni 2011
Medlemsbrev april 2011
Vad händer i regionerna april 2011
Medlemsbrev februari 2011

Region Stockholm:
Uppföljningsträff: "Vad kan vi som symbolföretagare göra tillsammans" 2/2 2012. Mer inf. kommer snart.
Träff 1 nov. - Tema: "Att vara framgångsrik som egen företagare i symbolbranschen." Ingrid Thorngren inbjuder till Existenshuset.
Inspirationsträff och nätverksbyggande 13 september
. . . med rapport från Kristianstad-mötet. Musikterapicentrum.
Frön på G med Elena Björkenäng 2 maj 2011 i Stockholm.
Introduktion i Photolangage med Astrid Ståhlberg 12/4 2011 i Stockholm.
Vandra ut och gå inåt. Att möta sig själv. Inspirationskväll 20/3 2011
med *l* Katarina Modig i Stockholm.

Region Göteborg:
Nästa regionmötei Göteborg hålls i mitten av januari 2012.
Mer inf: Charlotta Johnsson, 070-630 1743
Följ med till kurshelg med Ole Vedfelt 24-26/2 2012 i Danmark.
Mer inf: Hillevi Nagel, 0703-60 21 16
Regionmöte i Göteborg 4 maj 2011.

Vad hände vid Uppstartmöte 17 mars 2011. *l* Läs rapport här.
Åke Högberg Symbolmåleri start 4/10 2011 i Göteborg

Region Norröver:
"Symbolarbete i förskolan". Nätverksmöte 8 dec kl 12-16, Mimergården utanför Östersund. Mer inf: Camilla Sand 0709-297 387.
Upptaktsmöte 4 maj i Östersund. Nätverksträff för att öka samarbetet och hålla symbolarbetet levande. Läs rapport här

- - - Detta har hänt 2011- - -

Du som inte följde med på konstrunda i Provence 8-9 oktober 2011
kan här läsa Astrid Ståhlbergs rapport från resan.
Vår medlem Inger Utholm bor där och är en av de skandinaviska utställarna.
Läs mer: Inger Utholm välkomnar.

Symboldagar och medlemsmöte med årsmöte 10-11 sept
. . . under Symbologiks värdskap i Kristianstad.
. . . Lördag: Symboliska övningar tillsammans.
. . . Söndag: Utflykt till konstparken Wanås. Yoko Ono på Wanås

Symbolvandring på Österlen 4-7 augusti 2011. Tema: Hafslinjer.
. . . Läs om tidigare år!

- - - Detta har hänt tidigare år- - -

"JAG I MITT ESSE" Rapport från Höstsamling 16-17 okt 2010 i Göteborg. Läs mer.
Starta SMS-måleri. Läs och inspireras. Symboldag 17 okt 2010
Camilla Sand och Elisabeth Gustafsson.
Intryck från "Imagework" med Dina Glouberman 12-13 juni 2010. Läs mer.
Ljus och mörker - i vårdagsjämningstid! i Stockholm 21 mars 2010
21 mars 2009 och 8 mars 2008. Läs här.
Inspiration och rekreation på Vendelsö 2010. Läs mer
Läs om Berättarcaféer Taina Luodelahti, symboldag 2009
Läs om Drömseminarier i Göteborg o Stockholm våren 2009
Brev om "Framtidens symbolarbete" inför 26 oktober 2008
Symboldagar 2009, 2008, 2007, 2006, 2005. Här

Tips om böcker, TV-program mm

"DRAMA - ledarskap som spelar roll" Läs mer
Se "Faran med bara en berättelse". En TED-presentation på nätet.
"Jag är rädd ibland" av Astrid Ståhlberg i serien Leva 2005. Läs mer
"Att växa" av Astrid Ståhlberg i serien Leva 2005. Läs mer
"Besvärliga flickor?" Bok om flickor med en neuropsykologisk problematik, 2011 av Inger Utholm. Läs mer
Läs om Emelie Cajsdotter, som skrivit böckerna
"Zander och tiden" samt "Alla kungens hästar".
"Självbilder. Att komma vidare genom skapande" Annika Berg-Frykholm, 2008. Läs mer och hennes artikel om boken i CJP:s nyhetsbrev nr 51, 2011.
"Bildens helande kraft" av Kenneth Wide, 2005. Läs mer
Gunilla Edding intervjuad i Hallands Nyheter, april 2011. Läs mer
"Tema: LEK" SvD-artiklar, P1-program, Lek 2011. Läs mer
"Du är vad du heter". Vetenskapsradion Forum. P1-program 2/5 2011.
Läs om hur man kan arbeta med Storyline i förskolan.
Se "Mästerverk i papper". Om origami TV Kunskapskanalen 8/1 2011
Om serien "Hos terapeuten" (Be'tipul)", åter i Axess TV 1/2 2010
"SOHLhistorier - pedagogiska berättelser som lyfter", 2008. Läs mer
"En dörr till ditt inre", nyutgåva 2010 av Marta Cullberg Weston.
Läs mer om hennes böcker.
"Tingo - och andra märkliga ord från hela världen"
av Adam Jacot De Boinod, 2006. Läs mer
"Drottningen och Döden" av Åke Högberg, okt 2005. Läs mer
"Flickan i blå stolen" av Majken Bahlenberg, 2006. Läs mer
"Nedstigning". Om Inannamyten av Maria Bergom Larsson, 1989.
Läs mer
"Storymaking in Education and Therapy" A.Gersie & N.King Läs mer
"Farväl till Mumindalen" av Irma Müller-Nienstedt, 2005. Läs mer
"Carlo Derkert. Porträtt av en konstvisare" av Jan Bahlenberg, 2005. Läs mer
"Lärande och Läkande i Saga och Bild" av Majken Bahlenberg.
Läs mer om hennes böcker.
Varmis-saga. av Claude Steiner Läs här
Mera om böcker

För medlemmar, lösenordsskyddat

Mailkontakt 1 aug 2011
Årsmötesprotokoll 10 sept 2011 i Kristianstad
Verksamhetsberättelse 2011
Medlemsbrev maj 2011
Medlemsbrev april 2011
Medlemsbrev februari 2011
Rapport från höstsamling "JAG I MITT ESSE" 16-17 okt 2010 i Göteborg
Terence Winberg vill ge sin stora tavla ett nytt hem före 20/8 2011.
. . . Läs mer!
Mailkontakt aug 2010
Mailkontakt 20 april 2010
Aktuellt Symboliskt maj-juni 2010
Symbolfacilitering med Elena Björkenäng mars 2010
"Ljus och mörker"-dagen 18/3 2007 blev mest LJUS
Om lokala medlemsträffar från Växjö 2006
"Kreativt skrivande". Rapport Symboldagen 2006
"Att starta o bygga företag". Rapport Symboldagen 2006
Verksamhetsberättelse 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 o 2005
Årsmötesprotokoll 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 o 2002
Tidigare medlemsbrev 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
"Maila mera" Brev från infomaster

infomaster: Dorothy Been
webbdesign: Scriptus, Göran Björkvall, c2001-2003
webbplatsen senast uppdaterad 2012-01-16 + 2012-04-24 delta